top of page

 

Vår verksamhet

Selmas Hundcenter startades 1/9 2015 av engagerade föräldrar till förmån för människor i behov av särskilt stöd som hamnat "mellan stolarna" på sin väg ut i arbetslivet.

Vi är ett arbetsintegrerat socialt företag som har personal med utbildning och kompetens att handleda personer i behov av arbetsinriktat stöd.

Vi samarbetar bland annat med MIA Södra Roslagen - Mobilisering i Arbete, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunerna i Norrort genom att erbjuda platser för arbetsträning till personer med funktionsnedsättning eller långtidssjukskrivning.

Samtidigt som vi ser till att hjälpa er och era hundar med att ha en trygg plats att vara på medans ni jobbar eller är på semester. Vi erbjuder även Dogwalking som är att vi tittar till era hundar och tar ut dem under dagen.

Vårt sätt att arbeta på Selmas:

Vår filosofi är att alla hundar och människor ska få möjlighet att utvecklas i en trygg och positiv miljö.

Vi använder oss av Lågaffektivt bemötande, positiv förstärkning och de fyra grunderna i AmiChien Bonding.

 

Lågaffektivt bemötande/AmiChien Bonding - vad är det?

Affekt är starka känslor, affekt smittar människor och djur.

Människor lär sig att skilja på sin egen och andras affekt i låg ålder.

Detta gäller inte djur eller personer med funktionshinder.

Vi hjälper andra att bli lugna och harmoniska genom att reglera vår egen affekt.

Är vi lugna så smittar vi med vårt lugn, är vi glada så smittar vår glädje över.

Alla vill göra rätt, vi gör rätt om vi får rätt förutsättningar.

Det är upp till oss på Selmas att skapa dessa förutsättningar genom att anpassa våra krav, förväntningar och miljön till den nivå som våra hundar och personal befinner sig på.

Positiv förstärkning

Är precis som det låter, vi belönar det vi anser är bra beteende och ignorerar dåligt beteende om det inte innebär livsfara för oss eller andra.

AmiChien Bonding

Vi läser av hundarnas signaler och arbetar efter principerna i AmiChien Bonding - naturligt hundägarskap, en metod som grundades av Jan Fennel (UK).

Hon såg Monty Roberts (Mannen som kan tala med hästar) och inspirerades av hur han använde sig av hästarnas egna språk för att få dem att samarbeta med honom.

Genom att studera vargar och deras flockliv så kom hon fram till hållbara metoder som kan få hunden att lita på oss som deras ledare.

Vi behöver aldrig skälla på hundarna, ledarskap handlar om tillit.

Hunden lär sig fortare om det den ska lära sig är roligt eller att den känner att den vinner något på att utföra det.

Vi lär känna vårt eget lugn eller stress, många är omedvetna om vad vi utstrålar och genom att se hur våra hundar reagerar på oss så kan vi egentligen se dem spegla vår egen affekt.

Med konsekvent handlande så kan våra hundar ta sin naturliga plats som följe

 

Är du intresserad av att arbetsträna hos oss?

Vi erbjuder Arbetsträning med utökat stöd genom handledning.

Gillar du hundar och vill utveckla din kunskap om både hundar och din egen arbetsförmåga i egen takt så finns vi här för dig.

Kontakta din handläggare vid intresse.

Vi välkomnar alla oavsett hur man identifierar sig eller vad man har varit med om.

bottom of page